Contact: 06 2791 1377
gelovenindebuurt@gmail.com

WIEKE KIEFT EN THEO SMIT UIT DE RIETLANDEN VRAGEN UW STEUN VOOR DIRECTE HULP AAN MENSEN OP DE VLUCHT OP HET EILAND LESBOS

Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld & niet lullen maar poetsen. Vanuit die gedachte werken een groot aantal vrijwilligers, waaronder Willeke Kieft en Theo Smit uit de Rietlanden, mee aan ‘Because We Carry’, een organisatie die direct hulp biedt aan vluchtelingen op het eiland Lesbos in Griekenand.
 
‘Because We Carry’ gelooft dat je zelf de verandering moet zijn die je graag ziet in de wereld. Daarom gaan er via ‘Because We Carry’ wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om daar mensen op de vlucht te helpen.

Naast het uitdelen van het broodnodige als eten, tenten en droge kleren, proberen de teams van ‘Because We Carry’ ook een glimlach, respect en wat hoop te brengen. Men houdt van daadkrachtige naastenliefde en het motto is dan ook #‎nietlullenmaarpoetsen.

Inzamelen
Wat moet er gebeuren. ‘Because We Carry’ wil in één ruime week zo’n 3.600 winterjassen inzamelen voor kinderen, moeders en vaders die gevlucht zijn en verblijven in het kamp op Lesbos. En daar is uw hulp en uw ‘ja’ hard voor nodig.
 
Het blijft droevig hoe wij in Europa mensen op de vlucht opvangen. Vol trauma in klapperende tenten, op een leeg terrein naast de zee.  Geen kleur, geen groente en fruit, geen menselijke aandacht, zorg en liefde. 
 
Het kamp is armoedig, vies en binnenkort, als de winter begint, ijskoud en nat. Zo’n 30% is er kind, er is geen school en er is niks te doen. We kunnen nog wel even doorgaan, maar wij zijn beter in #nietlullenmaarpoetsen. Iets doen, al is het klein. Dus ook dit jaar gaat ’ Because We Carry’ weer jassen inzamelen voor iedereen.
 
Jassen etc.
Er wordt gezocht naar hele goede, warme, fris ruikende jassen, zonder vlekken en met een soepel ritsje, lege zakken en alle knopen erop en eraan. Echt goede kwaliteit. Tweedehands, bijna nieuw, net te klein of net te groot, maar in alle maten zijn de jassen welkom.
 
Waar kunt u de jassen bezorgen.
Als u jassen beschikbaar hebt dan kunt u die brengen bij Willeke Kieft en Theo Smit. Hun adres is Grijze Snip 27, 7827 KC Emmen. En dat kan tot en met 20 oktober. Daarna worden alle gegeven jassen in Nederland verzameld en naar Weesp gebracht. Daar worden ze gesorteerd en begint het transport naar Griekenland.
 
Laarzen
En mocht u nog laarzen over hebben dan kunt u die ook kwijt bij ‘Because We Carry’ Het gaat daarbij om goede kaplaarzen. Waterdicht, schoon en picobello. En dan van groot tot klein.
 
Een financiële bijdrage
Doneren kan ook, van het geld dat binnenkomt kopen we hele dikke sokken voor iedereen. Hier ons tikkie daarvoor (onder de naam ‘sokken’): https://tikkie.me/pay/BWC/iNCbKZXZEVhsp3kr86kUrh

EenVandaag maakte deze mini docu over het werk van ‘Because We Carry’ op Lesbos.

DE INLOOP ACTIVITEITEN VAN ‘GELOVEN IN DE BUURT’ EN ‘OPEN INLOOP’ ZIJN OP ZATERDAG 25 SEPTEMBER OFFICIEEL VAN START GEGAAN

Op zaterdag 25 september j.l. zijn in de Opgang, de Bron, de Holtingerhof en het Brinkenhoes de OPEN INLOOP activiteiten van start gegaan. Alle vier locaties zijn vanaf die dag een aantal dagdelen per week open. Dat wil zeggen dat de deuren open zijn, de koffie en thee klaar staat, er ook af en toe activiteiten zijn etc. En ze zijn open voor alle inwoners van Emmen Zuid.
 
Met deze startdag op zaterdag 25 september gingen ook de ‘Geloven in de Buurt’ locaties van start. Voor een deel zijn dat dezelfde locaties, namelijk de Bron en de Opgang. Maar het Leger des Heils, de initiatiefnemer van het ‘Geloven in de Buurt’ project, stellen hun gebouw aan de Van Schaikweg ook open om even binnen te lopen, voor een praatje, een kopje koffie of wat dan ook. 
 
Op dit moment concentreert zich ‘Geloven in de Buurt’, naast het gebouw van het Leger des Heils’, vooral in de Bargeres. Dat zien we als een begin. Na verloop van tijd willen we de activiteiten uitbreiden richting de Rietlanden en de Delftlanden. En we hebben ook contacten met de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Rooms Katholieke Kerk en met hun hulp willen we te zijner tijd ook present zijn in de andere wijken in Emmen.
 
De kerk present in de wijken. En naast de 'Open Inloop' zijn we er als kerk, als christenen, ook voor hulp aan de inwoners van de wijk. Dat kan zijn in de vorm van bezoekwerk en helpen het alleen zijn wat te verlichten. Het kan zijn in de vorm van hulp bij een bepaalde klus, bij het doen van boodschappen, bezoek aan het ziekenhuis e.d. als er binnen iemands eigen sociale netwerk geen mensen voorhanden zijn. Of het kan zijn in de vorm van hulp bij financiële problemen. Schuldhulp, zoals we dat noemen.
Met ‘Geloven in de Buurt’ willen we laten zien dat we als christenen mensen willen helpen. Er voor mensen willen zijn. En dat niet alleen in eigen kring. Juist niet.
 
We zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 06-27911377. Ook kunnen mensen zich 24 uur per dag melden via deze website www.gelovenindebuurtemmen.nl. En natuurlijk hebben we ook een aantal mailadressen: contactmet@gelovenindebuurtemmen.nl of hulpnodig@gelovenindebuurtemmen.nl. En we hebben ons eigen twitter Account te vinden met @DeGeloven of gewoon ‘Geloven in de Buurt Emmen Zuid'.
 
WANNEER ZIJN DE LOCATIES GEOPEND
  • De Opgang. Vanaf dinsdag 28 december is de Opgang vier middagen per week open en dat van 13.30 tot 17.00 uur. Open dus op de dinsdagmiddag, woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag.
  • De Bron. Op dit moment worden de tijdstippen nog vastgesteld. De komende dagen wordt deze informatie bijgewerkt,
  • Leger des Heils. Het gebouw van het Leger des Heils is iedere maandag geopend van 12.00 tot 15.00 uur en op de dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. Het maatschappelijk spreekuur is op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, na afspraak via www.legerdesheils.nl/locatie/korpsemmen.
  • Brinkenhoes. Het Brinkenhoes is open op dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur.
  • Holtingerhof. Vanaf maandag 27 september gaan de deuren van de Holtingerhof dagelijks open voor het ‘Gouden Koffiemoment’. Iedereen is van harte welkom. Loop even binnen voor een praatje en een kopje koffie of thee.
Naast een praatje, een kopje koffie etc. is het op de vier middagen in de Opgang ook mogelijk om in de kerkzaal een stil plekje te zoeken. Voor een moment van bezinning, het branden van een kaarsje, een gebed of wat dan ook.

 
GELOVEN IN DE BUURT - EMMEN ZUID
Soms zit het niet mee. Gaat het gewoon niet meer.  Of gaat het op zich wel goed, maar heb je hulp en support nodig bij een klus in of om het huis, bij het doen van boodschappen of voor vervoer van en naar het ziekenhuis of de huisarts, vooral als er in je eigen netwerk niemand beschikbaar is.

En het zit zeker niet mee als de muren op je af komen. Je al tijden bijna geen mens hebt gezien of gesproken. Je het gewoon plezierig zou vinden als iemand een kopje koffie of thee komt drinken. Voor de gezelligheid maar misschien ook wel voor een goed gesprek.

En het zit al helemaal niet mee als de aanmaningen maar blijven binnenkomen, je niet weet hoe je de huur moet betalen, je altijd bang bent dat de deurwaarder op de stoep staat als de bel gaat. En verdrietig bent als de kinderen niet mee kunnen doen met activitieten op school. Of geen lid kunnen worden van die favoriete sportvereniging. Domweg omdat er geen geld is. En u er niet alleen uit komt. Hulp nodig hebt.

Wij van 'Geloven in de Buurt' willen u helpen. Soms kunnen we dat zelf. En als we dat niet kunnen dan gaan we wegen zoeken om toch zaken geregeld te krijgen. 'Geloven in de Buurt' is een initiatief van een aantal kerkgenootschappen in Emmen Zuid met veel leden. We kunnen daarom een beroep doen op een groot aantal mensen die actief en betrokken zijn bij die kerken. Mensen die belangenloos en en zeker ook discreet willen helpen

Neem, geheel vrijblijvend, contact met ons op. In overleg kunnen we dan op zoek gaan naar de beste oplossing. Kies voor support. En kies er voor om contact op te nemen. Gewoon doen. 


EEN TEGEN EENZAAMHEID
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een website geintroduceerd met volop aandacht voor eenzaamheid. Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Dit doen we met een brede beweging in de samenleving die ervoor staat dat ouderen meedoen en voelen dat ze ertoe doen – ook als ze minder vitaal en actief zijn. Samen. 
Sterk zijn wil niet zeggen dat je alles zelf moet dragen.
Het is juist heel krachtig om hulp te durven vragen